A nemzeti kisebbségek parlamenti-tanácsadó testületeinek képviselői Berlinben

Idén, május 12-től 15-ig, az Európai Tanács „A nemzeti kisebbségek képviseleti szerveinek működésével kapcsolatos jó gyakorlatok, Berlin, 2019. május 12-15.“ elnevezésű tanulmányútat szervezett Németországba, pontosabban Berlinbe Bosznia-Hercegovina Parlamenti Közgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsa, a Föderáció Parlamentjének Nemzeti Kisebségek Tanácsa és a Serb Köztársaság Országgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsa közötti Koordinációs Csoport tagjainak. Az út név szerinti részvevői:

 

– Manzalović-Šalaka Jovanka, a bosznia-hercegovinai Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a cseh nemzeti kisebbséget képviselte,

 

-Tóth Bojnik László, az szerb köztársasági Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a magyar nemzeti kisebbséget képviselte,

 

– Jusic Nadad, a bosznia-hercegovinai Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a roma nemzeti kisebbséget képviselte,

 

– Havreljuk Stevo, a szerb köztársasági Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, az ukrán nemzeti kisebbséget képviselte,

 

– Knežićek Tihomir, a bosznia-hercegovinai Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, az olasz nemzeti kisebbséget képviselte,

 

– Temelkoska Vukovic Vesna, a szerb köztársasági Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a macedón nemzeti kisebbséget képviselte,

 

– Džolan Violeta, a föderációi Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a román nemzeti kisebbséget képviselte és

 

– Lukačević Vladimir, a föderációi Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, a cseh nemzeti kisebbséget képviselte.

 

A nemzeti kisebbségek parlamenti, tanácsadó testületeinek képviselői mellett a tanulmányúton részt vettek még Lalić Želimir, Bosznia-Hercegovina Emberi Jogok és Menekültügyi Minisztériumából, Kreho Aida, Bosznia-Hercegovina Parlamenti Közgyűlésének Emberi Jogok Közös Bizottságának titkárságából, Topčagić Enver, Brčko Disktrikt kormányából és Sejdić Dervo, a bosznia-hercegovinai Miniszterek Tanácsának Romák bizottságából. Az Európai Tanács előtt a tanulmányútnak menedzsere Maja Lukić-Schade, az ottartózkodás társszervezője pedig, a Labus tanácsadó cégből, Labus Radnila volt. Mindjárt ki kell jelentenünk, hogy nincs észrevételünk a rendkívüli jó szervezésre, a meglátogatott intézmények, szervezetek és szervek kiválasztására Berlinben.

Már megérkezés első napján, este, meglátogattuk a Bundestagot, a német Szövetségi Parlament épületét. Ez egy olyan épület, amely Raistag eredeti főbejáró homlokzati részével épült, bár a belső tér teljesen új. Valamennyi pártnak, frakciónak és bizottságnak van megfelelő helyisége az épületben, a Bundestag fő ülésterme mellett. Az egyik tisztviselő elmagyarázta nekünk, hogyan működik a német parlament, amely a régóta fennálló demokratikus hagyomány miatt eléggé különbözik a balkáni területek parlamentjei és közgyűlései munkájától.

 

Másnap találkoztunk a németországi őslakos nemzeti kisebbségi közösségek és etnikai csoportok vezetőivel, Judith Šoštinnal és Madeleine Kowarral. Németország csak négy nemzeti kisebbséget, autochtonikus közösséget ismer el: dánokat, a dániai határ mellett, a frízeket, szintén az ország északi részén, rómákat akik az egész Németország területén megtalálhatók és a “szorbe“-ket (lužičkai szerbeket). Ez meglehetősen konzervatív álláspont a nemzeti kisebbségek elismerésében. Ez némileg érthető, mivel túl nagy a gazdasági indokú bevándorlás Európa keleti és déli részéről és Ázsiából. A etnikai csoportok, ha elismert nemzeti kisebbségek, akkor az identitás, a nyelv és a kultúra megőrzése céljából jelentős gazdasági támogatást kapnak a szövetségi államtól, de a tartományi kormányoktól is, amelyek területén élnek.

 

Délután meglátogattuk a civil szervezetek, az AGDM (Német Kisebbségek Munkacsoportja), a FUEN ( Európai Nemezetiségek Szövetsége) és a YEN (Európai Nemzetek Ifjúságának Közössége) közös központját. Megtudtuk, hogy német kisebbség szinte minden európai országba megtalálható. Németország gondoskodik a német kisebbségekről és segíti azokat mindenhol a Belügyminisztériumon keresztül. A FUEN, egy német-dán szervezetből, amely foglalkozott a nemzeti kisebbségek problémáival Dánia és Németország határain, vált az egyesületek civil társulásává. A mai tagok különböző nemzetiségű állampolgárok egyesületei, akik hivatalosan nem nemzeti kisebbségek Németországban. Ez a szervezet egyre inkább európai jellegű is, már 35 ország van képviselve tagegyesületekkel. Dialógussal és hasznos javaslatokkal próbálják megoldani a nemzeti kisebbségek problémáit a létrehozott munkacsoportokban. A FUEN-ben való tagság követelménye az, hogy az egyesület, vagy az egyesületek szövetsége egy adott ország bizonyos nemzeti kisebbségének többségét képviselje. Úgy tűnik számunkra, hogy hasznos lenne, ha Bosznia-Hercegovina több egyesülete is csatlakozna a FUEN-hoz, a nemzeti kisebbségek egyesületeinek nemzetközi szövetségéhez. YEN-nek, az ifjúság szervezetének célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz Európa fiataljait. Az ifjúság érvényesülése, az európai nemzeti kisebbségekből és etnikai csoportokból származó fiatalok problémái ennek a szervezetnek gondja. A YEN sokat dolgozik a helyszínen, rendezvényeket és fiatalok részvételével európai találkozókat szervez.

Május 14-én meglátogattuk Németország Szövetségi Belügyminisztériumát. Hans-Leo Dirks és Jan Ehlers, az Országos Kisebbségi Osztály vezetői fogadtak bennünket. A németországi nemzeti kisebbségek és a külföldön élő német kisebbség munkájában való segítségnyújtásról volt szó. A megbeszélés fő témája a Németország által a nemzeti kisebbségeknek nyújtott gazdasági támogatás volt. Nem tudtuk elkerülni a Bosznia-Hercegovinában és Németországban a tényállások összehasonlítását. A nemzeti kisebbségek státusának elismerésére vonatkozó német kritériumok liberalizálásának kérdése is szóba került. Elhangzott az 1956-os forradalom után a magyar bevándorlás példája (mintegy 300 000 ember). Ez a bevándorlás nem tekinthető gazdasági migrációnak de a meglévő kritériumok szerint ezek a polgárok és leszármazottaik soha sem fogják élvezni a nemzeti kisebbség jogállást. A vendéglátóink magyarázata szerint a kritériumok megváltoztatására irányuló kezdeményezést nem indíthatja a Minisztérium, hanem csak a Bundestag pártjai vagy csoportjai.

 

Meg kell jegyeznünk, hogy mindenütt melegen fogadtak bennünket, a vendéglátók nem sajnáltak sem időt sem fáradságot arra, hogy elmagyarázzák szervezeteik, intézményeik működését. Küldöttségünk tagjai számos lehetőseggel ismerkedtek meg a nemzeti kisebbségi érdekek képviseletének javításához, a kisebbségek nemzetközi polgári szervezeteihez való csatlakozástól a nemzetközi találkozókon és rendezményeken való részvételig. Fontos volt megismerkedni a nemzeti kisebbségek helyzetének és a nemzeti kisebbségeket érintő jogalap javításának lehetőségeivel is.

 

Végül még egyszer hangsúlyoznunk kell: A bosznia-hercegovinai nemzeti kisebbségek Koordinácios csoportjának tanulmányi útja kivételesen jól volt megszervezve, minden jelentősebb észrevétel és mulasztás nélkül. Gratulálunk az Európai Tanácsból Májónak, a menedzser asszonynak.

ijeće Evrope od 12. do 15.maja ove godine organizovalo je studijsko putovanje naziva „Dobre prakse u funkcionisanju predstavničkih tijela nacionalnih manjina, 12.- 15. maj 2019. godine, Berlin” u Njemačku, tačnije u Berlin za članove Koordinacione grupe Vijeća/Savjeta za nacionalne manjine Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije i Narodne skupštine Republike Srpske. Učesnici putovanja poimenice su bili:

 

-Jovanka Manzalović-Šalaka, Vijeće nacionalnih manjina BiH, predstavljala je češku nacionalnu manjinu,

 

-Laslo Tot Bojnik, Savjet nacionalnih manjina RS, predstavljao je mađarsku nacionalnu manjinu,

 

-Nedžad Jusić, Vijeće nacionalnih manjina BiH, predstavljao je romsku nacionalnu manjinu

 

-Stevo Havreljuk, Savjet nacionalnih manjina RS, predstavljao je ukrajinsku nacionalnu manjinu,

 

-Tihomir Knežićek, Vijeće nacionalnih manjina BiH, predstavljao je talijansku nacionalnu manjinu,

 

-Vesna Temelkoska Vuković, Savjet nacionalnih manjina RS, predstavljala je makedonsku nacionalnu manjinu,

 

-Violeta Džolan,Vijeće nacionalnih manjina FBiH, predstavljala je rumunsku nacionalnu manjinu i

 

-Vladimir Lukačević, Vijeće nacionalnih manjina FBiH, predstavljao je češku nacionalnu manjinu.

 

Pored članova savjetodavnih tijela za nacionalne manjine parlamenata i skupštine na studijskom putovanju učestvovali su i Želimir Lalić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Aida Kreho, iz Sekretarijata Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Enver Topčagić, iz Vlade Brčko distrikta i Dervo Sejdić, iz Odbora za Rome Vijeća ministara BiH. Ispred Vijeća Evrope menedžerica studijskog putovanja bila je gospođa Maja Lukić-Schade, na licu mjesta suorganizator boravka je bila gospođa Radmila Labus iz konsultantske firme Labus. Odmah da kažemo, da nemamo primjedbi na izvanrednu organizaciju, na odabir posjećenih ustanova, organizacija i organa u Berlinu.

Već prvi dan po dolasku, naveče, posjetili smo Bundestag (zgradu njemačkog Saveznog parlamenta). To je zgrada, koja je sagrađena sa nekim originalnim čeonim dijelovima Raistaga, iako je unutrašnjost potpuno nova. Sve partije, frakcije i radna tijela imaju svoje prostorije u zgradi, pored glavne sale Bundestaga. Jedna službenica nam je objasnila kako radi njemački Parlament, koji je zbog viševjekovne demokratske tradicije dosta različit od rada parlamenata i skupština sa naših balkanskih prostora.

 

Sutradan smo se sastali sa rukovodiocima Sekretarijata autohtonih nacionalnih manjinskih zajednica i etničkih grupa Njemačke, Juditom Šołćina i Madlenom Kowar. Njemačka priznaje samo četiri nacionalne manjine, autohtone zajednice: Dance, pored granice sa Danskom, Frizijce, koji se takođe nalaze na sjevernim dijelovima države, Rome, koji žive na cijeloj teritoriji Njemačke i „Sorbe“, odnosno Lužičke Srbe. Dakle, dosta konzervativan pristup u priznavanju statusa nacionalnih manjina. To je donekle i razumljivo, pošto je prevelika ekonomska imigracija iz istočnih i južnih dijelova Evrope i Azije. Etničke skupine, koje su priznate kao nacionalne manjine u cilju očuvanja identiteta, jezika i kulture dobijaju značajnu ekonomsku podršku od savezne države, ali i od pokrajinskih vlada na čijoj teritoriji žive.

Poslije podne smo posjetili zajedničko sjedište civilnih organizacija AGDM (Radna grupa za njemačke manjine), FUEN (Federalna unija evropskih nacionalnosti) i YEN (Zajednica mladih evropske nacionalnosti). Saznali smo, da njemačkih manjina ima skoro u svim evropskim zemljama. Njemačka brine i pomaže njemačke manjine u svijetu preko Ministarstva unutrašnjih poslova. FUEN, kao građanska unija udruženja izrasla je iz njemačko-danske organizacije za rješavanje problema nacionalnih manjina pored granica Danske i Njemačke. Članovi danas su i udruženja građana raznih nacija, a koji zvanično nisu nacionalna manjina u Njemačkoj. Ova organizacija sve više dobija i evropski karakter, već ima članova -udruženja nacionalnih manjina- iz 35 država. Dijalogom i prijedlozima rješavaju probleme nacionalnih manjina u za to formiranim radnim grupama. Uslov za učlanjenje u FUEN je, da udruženje ili savez udruženja bude reprezentant konkretne nacionalne manjine u određenoj zemlji. Čini nam se, da bi bilo korisno, ako bi se i više udruženja iz BiH uključila u FUEN, u međunarodni savez udruženja nacionalnih manjina. YEN, zajednica mladih, radi na približavanju mladih Evrope. Afirmacija mladih, problemi mladih iz nacionalnih manjina i etničkih grupa u Evropi su preokupacija ove organizacije. YEN mnogo radi na terenu, organizirajući priredbe i susrete mladih Evrope.

 

14. maja smo posjetili Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke. Primili su nas Hans-Leo Dirks i Jan Ehlers, rukovodioci Odjeljenja za nacionalne manjine. Bilo je riječi o funkcionisanju pomoći u radu za nacionalne manjine u Njemačkoj i njemačkoj manjini u inostranstvu. Glavni akcenat razgovora je bio ekonomska podrška, koju pruža Njemačka nacionalnim manjinama. Nismo mogli izbjeći ni upoređivanje situacije u BiH i Njemačkoj. Postavilo se pitanje mogućnosti liberalizacije njemačkih kriterija za priznavanje statusa nacionalnih manjina. Primjera radi mađarska imigracija (od oko 300.000 ljudi) nakon revolucije 1956. godine ne može se smatrati ekonomskom migracijom, a po postojećim kriterijima nikada neće moći dobiti status nacionalne manjine. Po objašnjenju naših domaćina inicijativu za promjenu kriterija ne može da pokrene Ministarstvo, nego samo neka od partija ili frakcija u Bundestagu.

 

Moramo konstatovati, da su nas svugdje srdačno primili, jer ni na jednom mjestu domaćini nisu žalili ni svoje vrijeme ni trud, da nam objasne funkcionisanje svojih organizacija i ustanova. Članovi naše delegacije dobili su informacije za niz mogućnosti poboljšanja predstavljanja interesa nacionalnih manjina, od učlanjenja u međunarodne građanske saveze za nacionalne manjine do prisustvovanja na međunarodnim priredbama i sastancima. Značajno je bilo upoznavanje sa mogućnostima poboljšanja položaja nacionalnih manjina i pravnog osnova, koja dotiču nacionalne manjine.

 

I na kraju još jednom da naglasimo: Studijska posjeta Kordinacione grupe nacionalnih manjina BiH je izuzetno dobro izorganizovana, bez ikakvih naročitih primjedbi i propusta. Čestitamo menedžerici iz Vijeća Evrope, gospođi Maji na organizaciji.