Befejeződött a 6. magyar nyelvtanfolyam/ Završen je 6. kurs mađarskog jezika

A hallgatók hatodik generációja 2019. június 7-én sikeresen befejezte a magyar nyelvtanfolyamot, amelyet a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a Magyar Szó szervezett a Szerb Koztársaségi Nemzeti Kisebbségek Szövetségének helységeiben. Mindenki, aki akart, jelentkezhetett minden eddigi tanfolyamra, nemzetiségtől, kortól és előismerettől függetlenül.

 

A 22 hallgató nagyobb részének, akik tavaly szeptemberben indultak a tanfolyamon tanulni, ez volt az első „találkozója“ a magyar nyelvvel. De ez nem akadályozta meg legkitartóbbakat köztük, akik az idei ciklus végéig rendszeresen jártak az órákra és szorgalmasan tanultak, hogy június elején sikeresen lerakják a befejező tesztet és szeptemberig elköszönjenek tanárjuktól, Feketa Tamástól, a Magyar Kormány Nermzetpolitikai Államtitkárságán indított Petőfi Sándor Program ösztöndíjasától. Fekete Tamás az első ösztöndíjas, akit a magyar Nermzetpolitikai Államtitkársága kizárólag a Szerb Köztársaságban élő magyarok segítségére küldött.

 

A magyar nyelv alapjai mellett, mint például az olvasás, az írás vagy a számlálás, a hallgatók a előadó segítségével megismerkedtek a magyar történelemmel, hagyományokkal és kultúrával, de részt vettek a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbségei Kultúrtevékenységeinek 15. Szemléjén és az Európai Nyelvnapok rendezményen. A Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének többi tagjával néhány tanfolyamista részt vett egy kiránduláson Magyarországon, ahol Budapestre, Egerbe és Szetnendrére látogattak.

 

A tanfolyam kilenc hónapja alatt sok más tevékenység és lehetőség volt a magyar nyelv gyakorlására, az elődök országának diplomáciai képviselőivel való találkozásra, kiállításokon és koncerteken részvételre, valamint a Magyar Kultúra Hetei Bosznia-Hercegovinában rendezmény programjainak megtekintésére.

 

Előreláthatólag szeptembertől fogva Tamás a hallgatókat tovább fogja vezetni a magyar nyelv tanulásában és ezzel, a most már előrehaladott csoport mellett, új kezdőknek is szerveznek tanfolyamot.

 

Időközben a nyári szabadság idején egy kis feladat vár rájuk – hogy szeptember elejéig megtanulják a Magyar Köztársaság himnuszának, valamint a “Szózat” (Vörösmarty Mihály) hazafias dalának első strófáit.

 

Nem kétséges, hogy ezt is sikeresen élvégzik és az ősz elejétől még szorgalmasabban fognak tanulni.

 

A Magyar Szó egyesület köszöni a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a lehetőséget, hogy az érdeklődő polgárok ingyenesen tanulhatnak magyarul, valamint Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának, Fekete Tamásnak az önfeláldozó igyekvést, munkát és a tanfolyam hallgatói iránt tanúsított türelmét.

Šesta generacija polaznika 7. juna 2019. godine uspješno je završila kurs mađarskog jezika, koji je u prostorijama Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske organizovalo Udruženje Mađara Republike Srpske “Magyar Szo”. Na sve ove kurseve mogli se se prijaviti svi oni, koji su željeli, bez obzira na nacionalnost, dob, a i predznanje.

 

Među 22 polaznika koji su u septembru prošle godine krenuli na kurs, dobrom dijelu ovo je bio prvi susret sa mađarskim jezikom. No, to nije spriječilo one najupornije među njima, koji su do kraja ovogodišnjeg ciklusa dolazili na časove i vrijedno učili, da početkom juna uspješno polože završni test i do septembra se oproste sa svojim nastavnikom Tamašom Feketeom (Fekete Tamás), stipendistom Petefi Šandor programa (Petőfi Sándor Program) Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku Vlade Mađarske.

 

Tamaš Fekete inače je prvi stipendista kojeg je mađarski Državni sekretarijat za nacionalnu politiku poslao, da isključivo pomaže Mađarima koji žive u Republici Srpskoj.

 

Osim o osnovama mađarskog jezika, kao što su čitanje, pisanje ili brojanje, polaznici su sa nastavnikom učili i o mađarskoj istoriji, tradiciji i kulturi, te učestvovali na 15. Smotri kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina RS i Evropskom danu jezika. Sa ostalim članovima Udruženja Mađara RS, neki od polaznika boravili su i na izletu u Mađarskoj, gdje su obišli Budimpeštu, Eger i Sentandreju.

 

Tokom devet mjeseci kursa, bilo je tu još brojnih aktivnosti i prilika da vježbaju mađarski jezik, upoznaju diplomatske predstavnike zemlje svojih predaka, posjete izložbe i koncerte, te pogledaju odabrane programe tokom “Sedmice mađarske kulture u Bosni i Hercegovini“.

 

Tamaš bi polaznike, od narednog septembra, trebao voditi i kroz nastavak njihovog učenja mađarskog jezika, a uz ovu, sada već naprednu grupu, nastava će biti organizovana i za nove početnike.

 

U međuvremenu, tokom ljetnog rasputa očekuje ih mala zadaća – da do početka septembra nauče prve strofe himne Republike Mađarske, kao i rodoljubive pjesme Priziv (Szózat, Vörösmarty Mihály).

 

Ne sumnjamo da će i to uspješno savladati, te s početkom jeseni još vrijednije nastaviti da uče.

 

Udruženje „Magyar Szó“ se zahvaljulje mađarskom Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku, što pruža mogućnost, da zainteresovani građani besplatno uče mađarski, a i stipendisti Šandor Petefi programa, Tamašu Feketeu za trud, rad, a i za pokazano strpljenje sa polaznicima kursa.