Elfogadták a nemzeti kisebbségi tanácsok tagjainak jelöléséhez a kritériumok javaslatát

December 4-én és 5-én tartották meg Konjicban a Nemzeti Kisebbségek Koordinációs Csoportjának harmadik ülését. Ez volt egyúttal a második együttes ülése a bosznia-hercegovinai nemzeti kisebbségi tanácsok képviselőinek. A napirenden két téma volt:

 

– a nemzeti kisebbségi tanácsok tagjainak jelölésénez kritériumok meghatározása és

 

-a nemzeti kisebbségeket képviselő szervek és szervezetek tevékenységeiről a beszámolók írásának módja és a munkáról a nyilvánosság tájékosztatása.

 

A találkozót „A nemzeti kisebbségek védelmének erősítése Bosznia_Hercegovinában”, projektum keretében szervezték és az Európai Unió és az Európa Tanács a közös programa, a „ Horizontal Facility Nyugat-Balkánon és Törökországban” program segítségével lett megvalósítva. Finanszírozása közös, végrehajtásáról az Európa Tanács gondoskodik. Így ezt a sikeres összejövetelt is a projektum managere, Schade-Lukić Maja és Dervoz Armin szervezték és irányították.

 

Az összejövetelen a Koordinációs Csoportból részt vett: Lalic Želimir, a bosznia-hercegovinai Emberjogi és Menekültügyi Minisztériumból, Bosznia-Hercegovinai Parlamenti Közgyűlésének a Nemzeti Kisebbségek Tanácsából Knežiček Tihomir, Manzalović-Šalaka Jovanka és Jusić Nedžad, a Romák Bosznia-Hercegovinai Választmányából Fafulić Mujo, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsából Temelkoska-Vukovič Vesna, Janković Tonko és Havreljuk Stevo, a Föderáció Parlamentjének Nemzeti Kisebbségek Tanácsából Tasuber Elias, Suljić Mehmed és Džolan Violeta, a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbségek Szövetségének elnöke, Rover Franjo, a Szarajevói Kantonból Redžić Hidajeta, Brčko Diskrikt kormányából Topčagić Enver és a Bosznia-Hercegovinai Parlamenti Közgyűlés Emberi Jogok Közös Bizottságának titkárságából Kreho Aida. Továbbá az összejövetelre meghívott volt Finci Jakob, a Bosznia-Hercegovinai Parlamenti Közgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsából, Tóth Bojnik László, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsából. Szintén meghívtott volt több kantonális tanács képviselője, Vrapčić Jasminka a Föderáció Parlamentjének Emberi Jogok és a Szabadságok Bizottságából, Akmadžić Edina, az Una-Sana-i Kanton Nemzeti Kisebbségek Tanácsának titkára, Andrović-Bešlagić Ajša, az EU bosznia-hercegovinai küldöttségéből és Tandara Amela, a bosznia – hercegovinai OSCE misszióból.

 

Az első téma időszerű, mivel közeleg a nemzeti kisebbségi tanácsok megalakítása Bosznia-Hercegovinában,a Szerb Köztársaságban, a Federációban és a kantonokban is.

 

Hangsulyozni kell, hogy aktuálissága miatt ennek a témának társszervezője a Bosznia-Hercegovinai Parlamenti Közgyűlésének a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa volt.

 

Törvényi (vagy szabályzati) előírások hiányában a parlamentek, nemzetgyűlések és gyűlések illetékes bizottságaira lett hagyva a nemzeti kisebbségi tanácsok tagjainak jelölésénél a pályázat kihirdertésének és a jelöltek kiválasztásának módja. Az összejövetelnek sikerült megegyeznie az alapvető jelölési kritériumokban. Ez egy jelentős lépés ezen a területen, különösen, ha a kritériumokat elfogadják és alkalmazzák majd a parlamentek és gyűlések illetékes bizottságai, valamint a Szerb Köztársaságban a Nemzeti Kisebbségek Szövetsége. Nevezetesen a Szerb Köztársaságban a Szövetség fontos szerepet játszik a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa tagjainak jelölésénél.

 

A találkozó második témája pedig egy állandó probléma. A nemzeti kisebbségek panaszkodnak, hogy kisebbségek egyesületeinek, szövetségeinek és testületeinek tevékenysége nem eléggé ismert a nyilvánosság előtt Bosznia és Hercegovinában. Mujanovic Enver vezette a jelenlévők kiképzését arról, hogyan lehet javítani a projektumok és beszámolók irását, hogyan kell megszervezni tevékenységeket és eseményeket, amelyek képesek bekapcsolni az akciókba, a munkába más alanyokat, de adományozókat is. Szó volt még a média képviselőivel történő kommunikációról, amely fel kell hogy ébressze az újságírók érdeklődését. Ennek hatására médiákban gyakrabban jelennek meg majd a nemzeti kisebbségek életéböl témák.

 

Az előadó egy magas szakmai szinten jelezte a korrekciók szükségességét a nemzeti kisebbségi szervek és egyesületek munkájának eddigi beszámolóinál, de ennek a munkának minden más bemutatásánál is.

 

A két napig tartó összejövetel résztvevői szerint a bosznia-hercegovinai nemzeti kisebbségek szempontjából az elvégzett munka rendkívüli jelentőségű.

4. i 5. decembra je održan u Konjicu treći sastanak Koordinacione grupe nacionalnih manjina. To je bio ujedno i drugi zajednički sastanak članova vijeća/savjeta nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Na dnevnom redu su bile dvije teme:

 

-prijedlog za kriterije kod predlaganja članova u vijeća/savjeta za nacionalne manjine i

 

-način izvještavanja o aktivnostima predstavničkih tijela i organizacija nacionalnih manjina i prezentacija tog rada javnosti.

 

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hecegovini” a implementira se u sklopu Zajedničkog programa Evropske Unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku”. Finansiranje se vrši zajednički, a za implementaciju zaduženo je Vijeće Evrope. Tako i ovaj uspješni skup organizovali i vodili menadžerica projekta Schade-Lukić Maja i Dervoz Armin.

 

Na skupu iz Koordinacione grupe prisustvovali su: Lalić Želimir iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, iz Vijeća za nacionalne manjine Parlamentarne skupštine BiH Knežiček Tihomir, Manzalović-Šalaka Jovanka i Jusić Nedžad, iz Odbora za Rome BiH Fafulić Mujo, iz Savjeta za nacionalne manjine Narodne skupštine Republike Srpske Temelkoska-Vuković Vesna, Janković Tonko i Havreljuk Stevo, iz Vijeća za nacionalne manjine Parlamenta Federacije Tasuber Elijas, Suljić Mehmed i Džolan Violeta, iz Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske predsjednik Rover Franjo, iz Kantona Sarajevo Redžić Hidajeta, iz Vlade Brčko Diskrikta Topčagić Enver i iz sekretarijata Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Kreho Aida. Pored imenovanih skupu su prisustvovali Finci Jakob iz Vijeća nacionalnih manjina BiH, Tot Bojnik Laslo iz Savjeta nacionalnih manjina RS. Isto tako pozvani su bili i predstavnici iz nekoliko kantonalnih vijeća, Vrapčić Jasminka iz Komisije za ljudska prava i slobode parlamenta FBiH, Akmadžić Edina, sekretar Vijeća nacionalnih manjina USK, Andrović-Bešlagić Ajša iz EUD u BiH i Tandara Amela iz Misije OSCE-a u BiH.

 

Prva tema je aktuelna, naime predstoji formiranje vijeća za nacionalne manjine u BiH, Federaciji, u kantonima, odnosno Savjeta za nacionalne manjine RS. Treba napomenuti, da zbog aktuelnosti suorganizator teme bilo je Vijeće za nacionalne manjine BiH.

 

Trenutno, zbog nedostatka zakonske (ili podzakonske) regulative prepušteno je nadležnim komisijama parlamenata i skupština, da izvrše oglašavanje i odabir prijedloga kandidata za vijeća/savjeta za nacionalne manjine. Skup je uspio sastaviti osnovne kriterije za odabir kandidata. To je veliki korak ka regulisanju ove oblasti, naročito, ako ovi kritertiji budu prihvaćeni i primijenjeni od strane komisija parlamenata i skupština, a u Republici Srpskoj i od strane Saveza nacionalnih manjina RS. Savez naime ima značajnu ulogu u Republici Srpskoj u predlaganju kandidata za Savjet za nacionalne manjine.

 

Druga tema na dnevnom redu skupa predstavlja stalni problem. Pripadnici nacionalnih manjina se žale, da rad udruženja, saveza i organa nacionalnih manjina nije dovoljno poznat široj javnosti u Bosni i Hercegovini. Mujanović Enver održao je prisutnima trening o načinu poboljšanja pisanja projekata, izvještaja, o načinu organizovanja akcija i priredbi za koje se mogu pridobiti i drugi subjekti, ali i donacije. Govorilo se i o načinu komunikacije sa predstavnicima medija, a koji treba da probudi zainteresovanost novinara. Ovakav pristup će prouzrokovati češće pojavljivanje tema iz života nacionalnih manjina u medijima.

 

Predavač je dakle na visokom profesionalnom nivou ukazao prisutnima na nužnost korekcije u izvještavanju o radu organa i organizacija nacionalnih manjina, ali i u svakoj drugoj prezentaciji tog rada.

 

Po mišljenju učesnika dvodnevnog skupa obavljeni rad je od izuzetnog značaja iz aspekta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.