A Magyar Szó egyesület közgyűlése meghozta a 2017-es év munkatervét / Udruženje Mađar so usvojila

2017 február 2-án a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének, a Magyar Szónak közgyűlése egyhangúlag elfogadta (egy kibővítéssel) az Elnökség 2017-es év munkatervajánlatát.

 

Ebben az évben a kirándulásokból tervben van egy vajdasági tanulmányi utazás, a szarajevói HUM testvéregyesülettel egy közös kozarai kirándulás és a Magyar Szó tagságának egy látogatása Vucsijákra, az egykori boszniai magyar település helyére. Ezt az utat a tagság ajánlotta. A kozarai kirándulásra kértük a budapesti Bethlen Alapkezelő Zrt. támogatását, a vajdasági utazásra várjuk a Szerb Köztársaság Oktatási és Művelődési Minisztériumától a jóváhagyott (még 2016-ra megpályázott) társfinanszírozás összegét. Az útiköltség másik felét Banyalúka városi önkormányzatától reméljük. A prnjavori (vucsijáki) látogatás költségeit az egyesület tagsága fogja fedezi. Természetesen folytatni fogjuk az egyesületi munkát is egy vucsijáki emlékmű felállítása érdekében. Tervben van továbbá a már hagyományos irodalmi est Bordás Győző író részvételével, az Új Dobos folyóiratunk lektorainak, Buzás Mártának és Mihálynak, vendégszereplése és persze, az Új Dobos folyóirat 11. számának kiadása. Ezeket a tevékenységeket nagyobbrészt a Bethlen Alapkezelő fogja támogatni, de kérünk majd a Szerb Köztársaság Oktatási és Művelődési Minisztériumától is társfinanszírozást. Ezen kívül előreláthatólag részt veszünk, ebben az évben is, a Szarajevói Magyar Nagykövetség minden kultúrtevékenységében, főleg a rendezvények kivitelezésnél tervezünk segíteni. Meg kell említeni a Nemzeti Kisebbségek banyalúkai Szemléjét, amelyen már hagyományosan szerepelnek a magyar kisebbség képviselői. Ezen a kultúreseményen való részvételt Banyalúka városa fogja finanszírozni.

 

A tervek szerint ettől az évtől kezdve a Szerb Köztársaságban is lesz majd magyar törvényszéki fordító. Ez a projektumunk még 2015-ből maradt le, de reméljük, hogy a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának segítségével az idén megszervezzük az előírt vizsgákat.

 

A környezetünkben uralkodó mind kifejezettebb pénzhiány ellenére ismét ambiciózus tervezetet hozott a Magyar Szó egyesület. Reméljük, hogy a szükséges támogatás mégsem marad el és hogy a tagság, mint eddig is, munkájával minden 2017-évre előrelátott tevékenységet megvalósít.

2. februara 2017. godine Skupština Udruženja Mađara Republike Srpske Mađar so, je jednoglasno usvojila Plan rada (sa jednom dopunom), kiji je predložilo Predsjedništvo za 2017.godinu. Dakle, ove godine od putovanja u planu je studijsko putovanje u Vojvodinu, zajednički izlet na Kozaru sa sarajevskim bratskim udruženjem HUM i obilazak od strane članstva Mađar soa Vučijaka, mjesta nekadašnjeg mađarskog naselja u Bosni. Ovaj izlet je predložilo članstvo. Naravno, nastavićemo rad i u cilju postavljanja spomenika na Vučijaku. Za izlet na Kozaru zatražili smo podršku od Betlen fondacije (Bethlen Alapkezelő Zrt) iz Budimpešte, za putovanje u Vojvodinu čekamo odobrena sredstva sufinansiranja od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (konkurs je još iz 2016.godine). Drugu polovinu putnih troškova nadamo se da ćemo dobiti od grada Banja Luke. Troškove posjete Prnjavoru (Vučijaka) će članstvo pokriti sa ličnim sredstvima. U planu je i tradicionalno književno veče uz učešće pisca Bordaša Đezea (Bordás Győző), gostovanje lektora našeg časopisa Uj doboš (Új Dobos), Buzaš Marte i Mihalja (Buzás Márta és Mihály) i naravno, izdavanje 11. broja časopisa Uj doboš. Ove aktivnosti uglavnom će biti podržane od strane Betlen fondacije, ali ćemo tražiti i od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske sufinansiranje. Pored iznešenog očekujemo i ove godine, da ćemo pomagati Ambasadi Mađarske u Sarajevu u svim kulturnim aktivnostima Ambasade, planiramo učešće uglavnom u realizaciji istih. Treba napomenuti i Banjalučku smotru nacionalnih manjina na kojoj tradicionalno nastupaju predstavnici mađarske manjine. Učešće na Smotri finansiraće grad Banja Luka.

 

Planirano je, da od ove godine i u Republici Srpskoj bude mađarski sudski tumač, prevodilac. Ovaj projekt je ostao iz 2015.godine, ali nadamo se, da ćemo u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske konačno ove godine organizovati potrebne ispite.

 

Uprkos sve većoj finansijskoj krizi u okruženju, udruženje Mađar so još jednom je usvojilo ambiciozan plan rada. Nadamo se, da finansijska pomoć ipak neće izostati i da će članstvo, kao i uvijek, svojim radom u 2017.godini, ostvariti sve predviđene aktivnosti.