A nemzeti kisebbségek védelmének erősítése Bosznia –Hercegovinában

2018 szeptember 20-án és 21-én Prijedorban megtartották a Nemzeti Kisebbségek Koordinációs Bizottságának második találkozóját. Ezt a bizottság „A nemzeti kisebbségek védelmének erősítése Bosznia -Hercegovinában” projektum alapján jött létre, megvalósítása pedig az Európai Unió és az Európa Tanács „Horizontal Facilitya Nyugat-Balkánon és Törökörszágban” közös programa keretében történik. Nálunk a program megvalósulasát a bosznia-hercegovinai Emberi Jogok és Menekültek Minisztériuma támogatja. A második találkozón a Nemzeti Kisebbségek Koordinációs Bizottsága két tematikus vitát tartott:

 
  • a nemzeti kisebbségek védelmére szolgáló eszközökről és

  • médiák tudósitása a nemzeti kisebbségekről .

Az első nap a találkozón részt vett Bosznia és Hercegovina Parlamentjének Nemzeti KisebbségekTanácsából Knežiček Tihomir és Manzalović-Šalaka Jovanka, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének Nemzeti Kisebbségek Tanácsából Temelkoska-Vuković Vesna, Havreljuk Stevo és Tóth Bojnik László, a Föderació Nemzeti Kisebségek Tanácsából Suljic Mehmed, az Emberi Jogok és Menekültek Minisztériumából Lalić Želimir és Jarić Alexander, Brčko Disktrikt kormányából Topčagić Enver, Zenica-Doboj Kanton kormányából Kuhar Darija, a prijedori városi közigazgatásból Bilbija Zorica és Savanović Nebojsa és a Kommunikációs Szabályozó Ügynökségből Kujundžić Boris. A második napon az üléshez csatlakoztak a média képviselői, Ignjatić Draško (RTRS),
 

Roter Petra Radmila Karanović (Radio RS), Medic Pejka (Radio BiH), Tvrtko Milovan (RT BiH) és Hodžić Edin (Analitika). Az ülést az Európa Tanács hivatalnokai, Lukić-Schade Maja és Dervoz Armin vezették.

 

Az összejövetel munkájának első napján, az első téma keretében, a tréner Roter Petra volt Szlovéniából, nemzetközi szakértője a kisebbségi jogok kérdéskörének. A második napon az ülés moderátora Ljevak Kristina, ismert újságíró volt Szarajevóból. A nemzeti kisebbségekről a tudósitások lehetséges módjait pedig Mandić Željka horvát (HRT) riporter mutatta be saját munkáján keresztül .

 

Az ülések nagyon hasznosak voltak. Segítettek a résztvevőknek, hogy megismerkedjenek Európa „új” hozzáállásaihoz a kisebbségi jogok védelmének kérdéséiben és rendszerezzék a már ismert védelmi eszközöket. Át lett tanulmányozva az Európa Tanács Keretegyezménye a nemzeti kisebbségek védelméről, kitérve az Európa Tanács megfigyelő szervének főbb ajánlataira. A második napi témának pedig külön értéke az volt, hogy a média képviselői közvetlenül hallhatták a nemzeti kisebbségi tanácsácsok képviselőinek dicséretét, de kritikai megjegyzéseit is a jelenlegi kisebbségekről szóló tudósítások mennyiségéről és minőségéről. Ugyanúgy a nemzeti kisebbségek képviselői értesülhettek az objektív nehézségekről, amelyek kisérik a kisebbségi programok megvalósítását. E sorok írója erélyesen kérte, hogy ezek a műsorok és a nyomtatott szövegek legyenek a nemzeti kisebbségeknek is készítve, a lehető legnagyobb mértékben használva a kisebbségi nyelvet, feliratozás (TV), vagy tolmács (rádió) és a sajtóban párhuzamos, kisebbségi nyelvű szövegek segítségével. Jelenleg a médiák többnyire a nemzeti kisebbségekről tájékosztatnak, helyi nyelven.

 

A találkozók résztvevői elbúcsúztak egymástól, fölfegyverkezve az új tudással és abban meggyőződésben, hogy a jövőben munkájukkal eredményesebben fognak hozzájárulni a nemzeti kisebbségek védelmének további erősítéséhez közösségeikben.

20. i 21. septembra 2018.godine u Prijedoru je održan drugi sastanak Grupe za koordinaciju nacionalnih manjina. Ova je grupa uspostavljena u sklopu projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”, koji se implementira u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku”. Kod nas se program realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U okviru drugog sastanka Grupe za koordinaciju nacionalnih manjina održane su dvije tematske diskusije:

 
  • o instrumentima za zaštitu nacionalnih manjina i

  • o izvještavanju medija o nacionalnim manjinama.

Prvi dan na sastanku su prisustvovali iz Vijeća za nacionalne manjine BiH Knežiček Tihomir i Manzalović-Šalaka Jovanka, iz Savjeta za nacionalne manjine RS Temelkoska-Vuković Vesna, Havreljuk Stevo i Tot Bojnik Laslo, iz Vijeća za nacionalne manjine Federacije Suljić Mehmed, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Lalić Želimir i Jarić Aleksandra, iz Vlade Brčko Disktrikta Topčagić Enver, iz Vlade Zenica-Doboj kantona Kuhar Darija, iz Gradske uprave Prijedor Bilbija Zorica i Savanović Nebojša, iz Regulatorne agencije za komunikacije Kujundžić Boris. Drugi dan rada skupu su se pridružili i predstavnici medija, Ignjatić Draško (RTRS), Karanović Radmila (Radio RS), Medić Pejka (Radio BiH),Tvrtko Milovan (RT BiH) i Hodžić Edin (Analitika). Sastanak su vodili iz Vijeća Evrope Lukić-Schade Maja i Dervoz Armin.
 

Na prvi dan rada sastanka, za prvu temu, voditeljica treninga je bila Roter Petra iz Slovenije, međunarodni ekspert za oblast prava nacionalnih manjina. Drugi dan rada sastanka moderatorica je bila Ljevak Kristina, poznata novinarka iz Sarajeva. Moguće Ljevak Kristina načine izvještavanja o nacionalnim manjinama je prezentirala novinarka Željka Mandić, iz Hrvatske (HRT), prikazavši svoje reportaže.

 

Sastanci su bili vrlo korisni. Pomogli su učesnicima, da sagledaju „nove” pristupe Evrope problematici zaštite prava nacionalnih manjina i sistematizuju već znane instrumente zaštite. Obrađena je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope sa osvrtom na glavne preporuke monitoring tijela Vijeća Evrope. Tema drugog dana je opet imala dodatni kvalitet, pošto su predstavnici medija neposredno mogli čuti od delegata iz Vijeća/Savjeta za nacionalne manjine, pohvale ali i kritičke primjedbe na dosadašnji kvalitet i kvantitet izvještavanja o nacionalnim manjinama. Isto tako predstavnici nacionalnih manjina upoznali su se sa objektivnim teškoćama realizacije programa i emisija za nacionalne manjine. Pisac ovih redova insistirao je, da ove emisije i štampani tekstovi moraju biti za nacionalne manjine, da se maksimalno koristi u emisijama jezik manjine, uz titlovanje (TV) ili korišćenjem prevodioca (radio), a u štampi pomoću rubrike za nacionalne manjine paralelno štampanim na jeziku (pismu) nacionalne manjine. Sada mediji inforišu više o nacionalnim manjinama na lokalnom jeziku.

 

Naoružani novim saznanjima sa ovih sastanaka učesnici skupa rastali su se u uvjerenju, da će sada svojim radom više doprinijeti daljnjem jačanju zaštite nacionalnih manjina u svojim sredinama.