Bekötöttük az Új Dobos eddig kiadott számait/Uvezali smo dosad štampane brojeve Uj doboša

2017 február 22-én a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének, a Magyar Szónak elnöke és titkára átvették a banyalúkai Comesgrafika nyomdától az Új Dobos kétnyelvű folyóiratunk eddig kiadott számainak könyvbe kötött nyolc példányát. A könyv fedőlapján kinyomtatott szöveg „Új Dobos, 2006-2016” egyben utal a csekély számú szórvány magyarság tíz éves törekvésére, hogy nem csak a beszélt, hanem az írott magyar nyelv is továbbra fönnmaradjon és éljen Bosznia-Hercegovinában. Ez eddig sikerült is nekünk, büszkék is vagyunk erre.

 

Különben ez minimális példányszáma a könyveknek, hiszen tervezünk adni egy-egy példányt Bosznia-Hercegovina és a Szerb Köztársaság nemzeti könyvtárainak, a budapesti Országos Széchényi Könyvtárnak, Magyarország Szarajevó Nagykövetségnek, a törvények előírásaitól függően az illetékes levéltáraknak is…

 

Reméljük, hogy ez nem az utolsó folyóirat-gyűjteménye a Bosznia-Hercegovinában élő magyaroknak és tíz év múlva ismét hírt adhatunk a kétnyelvű Új Dobos folyóiratunk számainak könyvbe kötéséről.

22. februara 2017.godine predsjednik i sekretar Udruženja Mađara Republike Srpske „Magyar Szó” preuzeli su od banjalučke Comesgrafika štamparije osam primjeraka uvezanog dvojezičnog časopisa Uj doboš. Na naslovnoj strani knjige odštampani tekst “Új Dobos, 2006-2016” ukazuje na desetogodišnje napore malobrojnih Mađara, da ne samo govorni već i pisani mađarski jezik i dalje opstaje i živi u Bosni i Hercegovini. Ovo do sada nam je uspjelo i mi smo ponosni na to.

 

Inače radi se o minimumu primjeraka knjige, jer planiramo dati po jednu kopiju narodnim bibliotekama Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Državnoj biblioteci Sečenji (Széchenyi) u Budimpešti, Mađarskoj ambasadi u Sarajevu i zavisno od zakonskih propisa, nadležnim arhivama…

 

Nadamo se, da ovo nije posljednja zbirka časopisa Mađara iz Bosne i Hercegovine i da za deset godina ponovo možemo izvještavati o uvezivanju u knjigu brojeva Uj doboša, našeg dvojezičnog časopisa.