Elkészült „A Milleniumtól Trianonig” című dokumentumfilm

  1. rész

Horváth Jenő:A Milleniumtól Trianonig című, a múlt rendszerben betiltott diplomácia–és eszmetörténeti könyvéhez még manapság sem könnyű hozzáférni, ezért Andrási Attila rendező és Szigeti Réka dramaturg az MKUK színészeivel hiánypótló munkát végez a mű filmes adaptációjának elkészítésével és közkinccsé tételével.

 

A szerző fél évszázad történetét dolgozta fel rendkívül igényes és adatolt módon, első kézből láttatva és feltárva a magyar és világpolitikai történések összefüggéseit. Bár a történet, mely végső soron a bő ezredéven át fennálló Magyarország bukásához és felosztásához vezet, már önmagában is drámai, mégsem könnyű feladat mindezt az átlagos dokumentumfilmeknél érdekfeszítőbb módon megjeleníteni a filmvásznon. Ez azonban olyan mértékben sikerült, hogy még a négyéves kislányom is feszült és értő figyelemmel hallgatta az ölemben ülve az idekattintva megtekinthető első részt, és alig akarta elfogadni, hogy vége lett.

A színészek képernyőn megjelenítik, vagyis elmesélik az eseményeket. Ehhez az alkotók díszletként és a mondanivaló alátámasztásaként a fotóktól a festményekig, valamint az újságcikkektől a térképekig és könyvekig rengeteg korabeli anyagot használnak fel, közvetlen és közvetett módon is közvetítve a nézők számára az információk tömegét. A szinte szépirodalmi igényességgel megfogalmazott, ám számos régies fordulatot, mondatszerkezetet és latin eredetű kifejezést tartalmazó szöveg, a mai néző számára érthetővé és élvezhetővé varázsolta. A film írói igyekeztek megtartani a törékeny egyensúlyt, hogy a szükséges modernizálás ellenére érződjön a száz évvel ezelőtti kor és hangulat, és megmaradjon az eredeti beszédstílus.

    2. rész

Gyarapodó magyarság, nemzeti álmok és reális jövőkép

 

Az első rész időrendben haladva mutatja be a történelmi Magyarországot, a magyar politikai nemzet eredményeit, 1848-as és 1867-es sikereit és a török pusztítás után a magyar elem erősödését. Ugyanakkor, nem kendőzi el az ekkor már egyre jobban kibontakozó nemzetiségi ellentéteket és a sok esetben kívülről gerjesztett és szervezett, a magyar állam és persze az Osztrák–Magyar Monarchia egysége elleni szervezkedéseket sem.

 

A második rész ugyancsak ingyenesen megtekinthető az MKUK youtube csatornáján, melyben számos érdekes részletet ismerhetünk meg egyebek mellett a Moszkva tér régi–új nevét adó Széll Kálmán-, valamint Bánffy Dezső miniszterelnökök életéből és obstrukció–ellenes küzdelmeiből, valamint a Habsburg-udvar belső viszonyairól és mindennapjairól. Még egy parlamenti sértődés miatt kialakult fegyveres elégtételről, azaz párbajról is szó esik. A legizgalmasabb kérdések azonban nyilvánvalóan azok, hogy milyen volt a reális magyar jövőkép, miért tekintette a külvilág gyakorlatilag Ausztria részének (még a kiegyezést követően is!), a névleg társországként működő és Ausztriával egyenrangú Magyar Királyságot. A dokumentumfilm rávilágít arra, hogy a magyarság nyilvánvaló erősödése ellenére milyen belső hibák-, és az egész korabeli Európát behálózó külső szervezkedések akadályozták meg nemzeti álmaink megvalósulását a magyar politikai nemzet valódi magyar nemzetté válásáról.A filmből minderre választ kapunk, és ne feledjék el, hogy ez még csak a második rész. Mi minden várhat ránk még a továbbiakban?!