Izašao je iz štampe 12. broj časopisa Uj doboš / Kijött a nyomdából az Új Dobos 12. száma

2018 november 8-án kijött a nyombából az Új Dobos 12. száma.

 

Emlékeztetésként:Az Új Dobos a bosznia-hercegovinai magyarok kétnyelvű (magyar és lokális nyelvű) folyóirata. A szarajevói Magyar Polgári Egyesület, a HUM és a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a banyalúkai Magyar Szó közös kiadványa. Mint színes, képes folyóiratot nyomtatják, 40–56 oldalon, 300 példányban. Az idén már tizedik, jubiláris éve annak, hogy a lapot Banja Lukában adják ki, de szerkesztőségi tagokkal mind a két egyesületből. A lap szerkesztését az említett tíz év alatt az ügyvezető és technikai szerkesztő Tóth Bojnik László irányította. Az Új Dobos elsősorban a bosznia-hercegovinai magyarok életéről, a Bosznia-Hercegovinában élő kisebbségek problémáiról, a két egyesület tevékenységéről ad hírt, de lehetőséget nyújt minden bosznia-hercegovinai magyar számára, hogy munkatársa legyen a folyóiratnak, esetleg szépirodalmi próbálkozásait is megjelentesse magyar nyelven. Az Új Dobosnak se hivatásos újságírója, se más állandó alkalmazottja nincs. A lap ebben az évben az első számtól kezdve az utolsóig digitalizálva lett a budapesti Országos Széchényi Könyvtárnak köszönve, igy az egész világon hozzáférhetővé vált.

 

Az előzetes tervek szerint a folyóirat 12. új számát a HUM egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, 2018 november 10-én kellett volna bemutatni. Ahogy értesültünk, ez nem történt meg, de a folyóitratot szétosztották ennek az ünnepi rendezmánynek résztvevői között (a HUM tagságának, a Magyar Nagykövetség és az EUFOR-i magyar egység képviselőinek).

 

Mi, a kis lélekszámú magyarság, a magyarokkal és Magyarországgal rokonszenvezők Bosznia-Hercegovinában büszkék vagyunk a folyóiratunkra. Az Új Dobos bizonyítja, hogy a mai hazánkban továbbra is fönnmaradnak a magyarok, nem csak beszélnek, hanem még írnak is az elődeik nyelvén.

 

Meg kell említenünk, hogy az Új donos folyóirat e száma a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelő által közvetített anyagi támogatásának segítségével jelent meg.

 
 

Dana 08.11.2018.godine završeno je štampanje 12. broja časopisa Uj doboš (Új Dobos).

 

Da se podsjetimo: Uj doboš (Uj doboš-Novi doboš) je dvojezični časopis Mađara iz Bosne i Hercegovine (na mađarskom i na lokalnom jeziku). Zajedno ga izdaju Mađarsko građansko udruženje “HUM” (Magyar Polgári Egyesület HUM) iz Sarajeva i Udruženje Mađara Republike Srpske “Magyar Szó” (Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, Magyar Szó) iz Banja Luke. List se štampa u boji, na 40 do 56 stranica, u 300 primjeraka. Ove godine je jubilarna, deseta godina, kako se list izdaje u Banja Luci, ali sa urednicima iz oba udruženja. Uredništvom svih ovih deset godina rukovodio izvršni i tehnički urednik Laslo Tot Bojnik (Tóth Bojnik László). Uj doboš se prvenstveno bavi sa temama iz života bosanskohercegovačkih Mađara, piše o problemima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, izvještava o aktivnostima oba udruženja, pruža priliku svakome, da piše za časopis i da usavršava pisanje na mađarskom jeziku. Uj doboš nema ni jednog profesionalnog novinara, niti zaposlenog radnika. Časopis je ove godine, od prvog do zadnjeg broja, digitalizovan zahvaljujući Državnoj biblioteci Sečenji (Országos Széchényi Könyvtár) u Budimpešti, tako, da je dostupan cijelom svijetu.

 

Po ranijim planovima, ovaj 12., novi broj časopisa trebalo je predstaviti 10.11.2018.godine na obilježavanju dvadesetpetogodšnjice osnivanja udruženja HUM u Sarajevu. Do predstavljanja, kako smo saznali, nije došlo, ali je časopis ipak podijeljen zvanicama ovog svečanog skupa (članovima HUM-a, predstavnicima Mađarske ambasade i mađarske jedinice EUFOR-a).

 

Mi, malobrojni Mađari, simpatizeri Mađara i Mađarske u Bosni i Hercegovini ponosni smo na naš časopis. Uj doboš svjedoči, da u današnjoj našoj domovini i dalje opstaju Mađari, ne samo da govore, nego još uvijek i pišu na jeziku svojih predaka.

 

Moramo još naglasiti, da je ovaj broj časopisa Uj doboš izašao iz štampe uz materijalnu podršku Vlade Mađarske dostavljenu posredstvom Fondacije Betlen Gabor (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt).