Kárpát-medencei magyarok találkozója Zentán | Susret Mađara Karpatskog bazena u Senti

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet minden év januárjában megszervezi zentai találkozóját, hogy a kárpát-medencei magyar szervezetekkel közösen ünnepelje kultúránkat, hagyományainkat. A január 12-i fórumra és ünnepi rendezvényre a Magyar Szó Egyesület is hivatalos volt.

 

A rendezvénysorozat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának beszédével indult, aki köszönetét fejezte ki a kárpát-medencei magyarságnak azért a sokéves áldozatos munkáért, mellyel hagyományainkat, nyelvünket, kultúránkat az anyaországon kívül is őrzi és tovább örökíti. Felhívta a figyelmet összetartozásunk, valamint összetartásunk jelentőségére és hivatalosan is bejelentette a 2018-ra meghirdetett Mátyás Király Emlékévet, mely keretében különböző kiállításokat és előadásokat szervezhetnek a magyar egyesületek annak érdekében, hogy a magyar leszármazottak, illetve más nemzetiségek is megismerhessék a magyar történelem jeles alakját.

Államtitkár úr felszólalása után Csibi Krisztina, a budapesti Magyarság Háza igazgatónője részletesen is ismertette a Mátyás Király Emlékév ütemtervét, valamint lehetséges programjait.

 

A további felszólalók között köszönthettük – többek között – természetesen mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, valamint Hont Angélát, a Hagyományok Háza munkatársát.

A fórum után a rendezvény ünnepélyes műsorral folytatódott, melyen a Himnusz elhangzását követően Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet.

Január 13-án kerekasztal-beszélgetés vette kezdetét, melyen a budapesti, valamint a határon túli kárpát-medencei szervezetek tapasztalatcserével, közös célok megfogalmazásával igyekeztek fellendíteni a külhoni magyar szervezetek munkáját. A diaszpórában, szórványközösségekben élő magyar közösségek tevékenységéhez nélkülözhetetlen az egymás iránti elkötelezettség, felelősség, ezért különösen nagy jelentőséggel bírnak az olyan események, amelyeken a szervezeteknek alkalmuk nyílik a személyes kommunikációra.

 

A banja lukai Magyar Szó Egyesület elnöksége ezúton fejezi ki sajnálatát, amiért betegség miatt nem tudott részt venni a rendezvényen!

Svake godine Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara organizira u januaru svoj kulturni Forum u Senti, kako bi proslavio našu kulturu i tradiciju zajedno s mađarskim organizacijama Karpatskog bazena. Udruženje „Magyar Szó“ bilo je službeno pozvano 12. januara na ovaj Forum i proslavu.

 

Serija događaja počela je sa govorom Jánosa Árpáda Potápi (Janos Arpad Potapi), državnog sekretara Sekretarijata za nacionalnu politiku Vlade Mađarske, u kome se zahvalio Mađarima Karpatskog bazena van matične zemlje na dugogodišnjem predanom radu u cilju očuvanja i prenošenja naših tradicija, jezika i kulture. On je skrenuo pažnju na važnost našeg zajedništva i službeno je objavio da će 2018. godina biti spomen godina na našeg velikog vladara Matiju I Korvina. U okviru Spomen godine Matije I Korvina, mogu se organizirati razne izložbe i prezentacije, pomoću mađarskih udruženja i organizacija, kako bi se svi građani mađarskog porijekla, a i drugih nacionalnosti, mogli upoznati sa ovom eminentnom ličnosti mađarske istorije.

 

Nakon govora državnog sekretara, direktorica Mađarske kuće u Budimpešti, Krisztina Csibi (Kristina Čibi) detaljno je predstavila sadržaje iz plana i programa za obilježavanje Spomen godine Matije I Korvina.

 

Među ostalim govornicima mogli smo pozdraviti, magistra Jenőa Hajnal (Jene Hajnal), predsjednika Mađarskog nacionalnog vijeća, Árona Sutus (Aron Šutuš), predsjednika Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara i Angelu Hont, članicu Doma tradicija.

 

Nakon Foruma skup je nastavio svečanim programom, saslušala se himna, pa je Dr. Péter Hoppál (Peter Hopal), državni sekretar za kulturu u Ministarstvu ljudskih resursa, održao svečani govor.

 

13. januara započela je rasprava-okrugli sto, na kojoj su budimpeštanske i krovne organizacije Karpatskog bazena van Mađarske pokušale kroz razmjenu iskustava i određivanjem zajedničkih ciljeva unaprijediti rad mađarskih organizacija u inostranstvu. U aktivnostima mađarskih zajednica, koje se nalaze raspršeni u dijaspori, neophodna je međusobna povezanost, predanost i odgovornost u radu, tako da su događaji, u kojima organizacije imaju priliku za direktnu komunikaciju posebno važni.

 

Predsjedništvo udruženja „Magyar Szó” iz Banja Luke izražava žaljenje, što predstavnici Udruženja nisu mogli otputovati u Sentu zbog bolesti.