Lefolyt a magyar törvényszéki fordítók vizsgája / Održan je ispit za sudske tumače za mađarski jezik

2017 június 14-én lefolyt a magyar törvényszéki fordítók vizsgája a Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériumában. Csak még evvel a projektummal volt a Magyar Szó egyesület adós az eddigi, a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelővel, azaz a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel kötött támogatási szerződések alapján.

 

Nekünk magyaroknak a boszniai Szerb Köztársaságban nem volt törvényszéki tolmácsunk. Ezen a helyzeten akart a Magyar Szó változtatni. A kevés magyar miatt nics kilátása a tolmácsoknak (még több évi munka után sem) a vizsgára szükséges költségek visszatérítésére. Ezért az Egyesület biztosította a pénzt társfinanszírozás alapján és a jelöltek költségeinek fedezésére. Csak így tudtunk rábeszélni néhány egyesületi tagot arra, hogy jelentkezzenek a vizsgára.

 

A magyar törvényszéki fordítók vizsgáján három jelöltünk közül ketten jelentek meg és mind a ketten lerakták a vizsgát (Đurović Alekszandra és Milivojević Irén). Így a magyar nemzeti kisebbség nincs tovább hátrányos helyzetben a többi itteni nemzeti kisebbséghez viszonyítva, magyar törvényszéki tolmácsok is léteznek a Szerb Köztársaságban. A projektumunk célját elértük. Gratulálunk az új magyar törvényszéki tolmácsoknak és sok sikert kívánunk a munkájukban!

Az új törvényszéki tolmácsok Bordás Győző íróval / Novi sudski tumači sa piscem Bordaš Đezeom (Bordás Győző)

14. 06. 2017.godine održan je ispit za mađarske sudske tumače u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Po dosadašnjim ugovorima o sufinansiranju sklopljenih sa Betlen Gabor (Bethlen Gábor) fondacijom iz Budimpešte, odnosno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente, samo je sa ovim projektom bilo još dužno udruženje Mađar so (Magyar Szó).

 

Mi Mađari u Republici Srpskoj nismo imali sudskog tumača. Ovu situaciju je htjelo udruženje Mađar so promijeniti. Zbog malobrojnih Mađara sudski tumači nemaju izgleda (čak i nakon nekoliko godina rada), da nadoknade potrebne troškove ispita. Zato je Udruženje obezbijedilo sredstva za sufinansiranje i pomoć u pokrivanju troškova kandidata. Samo smo na ovaj način uspjeli nagovoriti nekoliko članova Udruženja, da se prijave na ispit.

 

Na ispit mađarskih sudskih tumača od tri naša kandidata pojavila su se dva i oba su položila ispit (Đurović Alekszandra i Milivojević Irén). Dakle, mađarska nacionalna manjina više nije u nepovoljnom položaju u odnosu na druge lokalne nacionalne manjine, postoje i mađarski sudski prevodioci u Republici Srpskoj. Naš projektni cilj je postignut. Čestitamo novim mađarskim sudskim tumačima i želimo mnogo uspjeha u njihovom radu!