Megemlékezés az 1848-as magyar szabadságharcról és forradalomról az EUFOR butmiri táborában

Az EUFOR kötelékében Bosznia-Hercegovinában tartózkodó magyar katonák ünnepi állománygyűlése 2017 március 16–án 16 órakor kezdődött. Bencsik Tamás hadnagy ünnepi beszédében méltányolta az 1848-as szabadságharc és forradalom jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy március 15-e a legjelentősebb nemzeti ünnepünk. Habár 49-ben leverték a szabadságharcot, a forradalmi szellem hozzájárult a magyar nép nemzetté válásához, később a teljes függetlenség kivívásához és végeredményben az elmúlt évtizedek demokráciai vívmányaihoz.

Az ünnepi beszéd után Hübler Ildikó főhadnagy fölolvasta Magyarország honvédelmi minisztere levelét, amelyben „Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet” adományozott Bencsik Tamás hadnagynak, Rocskár Zsolt zászlósnak és Palásti Erzsébet főtörzsőrmesternek.

 

Az állománygyűlésen jelen voltak a Bosznia-Hercegovinában szolgálatot teljesítő magyar katonák és tisztek, Sáfár Albert dandártábornok, nemzeti rangidős, az EUFOR jelenlegi törzsfőnöke, Nosza Vilmos ezredes, a szarajevói NATO-parancsnokság törzsfőnöke, valamint Szpisják József dandártábornok, az EUFOR leendő törzsfőnöke. A megjelent vendégek közül elsősorban meg kell említeni Négyesi Józsefet, Magyarország szarajevói nagykövetét, a banyalúkai Magyar Szó, a szarajevói HUM és a brcskai magyar egyesületek vezetőit. Az állománygyűlésen részt vett továbbá több magyar állampolgár is, kik a különböző megbízatás és feladat miatt tartózkodnak Bosznia-Hercegovinában.

A gyűlés befejezése után a katonák és a vendégek kellemes, baráti légkörben fogyasztották el a magyaros vacsorát. A búcsúzáskor a boszniai magyar közösségek vezetői reményét fejezték ki annak, hogy a magyar katonákkal hamarosan ismét lesz alkalom találkozni és barátkozni.

Svečani sastanak mađarskih vojnika iz sastava EUFOR-a u Bosni i Hercegovini počeo je u 16 sati 16. marta 2017. godine. Poručnik Tamaš Benčik (Tamás Bencsik) u svom govoru istakao je značaj revolucije i borbe za slobodu iz 1848. godine. On je naglasio da je 15. mart najznačajniji naš nacionalni praznik. Iako 49-te ugušen je borba za nezavisnost, revolucionarni duh je doprinio, da mađarski narod postane nacija, da kasnije bude ostvarena potpuna nezavisnost i na kraju, u toku prošlih desetljeća, dođe do današnjih demokratskih dostignuća.

 

Nakon svečanog govora natporučnik Ildiko Hibler (Ildikó Hübler) pročitala je pismo ministra odbrane Mađarske, u kome je dodijelio poručniku Tamašu Benčiku, zastavniku Žoltu Ročkaru (Zsolt Rocskár) i starijem vodniku Eržebetu Palašti (Erzsébet Palásti) priznanje „Za usluge u upravljanju migracijskom kriznom situacijom “.

Na svečanosti bili su prisutni mađarski vojnici i oficiri koji služe u Bosni i Hercegovini, brigadni general Albert Šafar (Albert Sáfár), nacionalno sa najvišim čínom i trenutni šef EUFOR-a, pukovnik Vilmoš Nosa (Vilmos Nosza), šef glavnog štaba NATO-a u Sarajevu i brigadni general Jožef Spišjak (József Szpisják), budući šef EUFOR-a. Od prisutnih gostiju prvenstveno treba spomenuti Jožefa Neđešija ( József Négyesi) ambasadora Mađarske u Sarajevu, rukovodioce mađarskih udruženja iz Banja Luke, Mađar so-a (Magyar Szó), HUM-a iz Sarajeva i iz Brčkog. Na svečanostima su učestvovali i mađarski državljani, koji zbog raznih mandata i zaduženja žive trenutno u Bosni i Hercegovini.

 

Nakon završetka sastanka vojnici i gosti su u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi uživali u mađarskoj večeri. Na rastanku lideri mađarskih zajednica iz Bosne izrazili su nadu, da će se uskoro moći ponovo susresti i družiti sa mađarskim vojnicima.