Sikeres történelmi estet tartott Dr.Makkai Béla Banja Lukában

A Magyar Szó egyesület meghívására 2019 október 25-én nagyon tisztelt és kedves vendég érkezett Banja Lukaba. Dr. Makkai Béla, a budapesti Karoli Gáspár Református (protestáns) Egyetem docense, a történettudomány jelöltje.

 

Meghívásunknak két indoka volt: 2013-ban, a bosznia-hercegovinai népszámlálás előtt e sorok írója a magyarnak vallók számát igyekezett emelni és a bosznia-hercegovinai magyarok történelmével és lélekszámával foglalkozó szöveg írásába kezdett. A cikk az ebben az országban megjelenő magyar folyóirat, az Új Dobos számára készült. Az interneten majdnem csak kizárólag Dr.Makkai Béla tanulmányait lehetett használni az említett célra. Bőven merítettem adatokat ezekből a tanulmányokból, sikerült is összeállítani két táblázatot, történelmi áttekintést a bosznia-hercegovinai magyarok népességéről, az iskolákról, az iskolába járó gyerekek, fiatalok számáról. Így Dr. Makkai Béla történész volt az ihletet adó az akkor kezdődő, a bosznia-hercegovinai magyarokkal kapcsolatos egyesületi kutatásoknál is. Különösen Vucsiják, valamikor többségében magyar falu Prnjavor községben volt érdekes számunkra… Mindezért nagyon hálásák vagyunk Dr. Makkai Bélának és elhatároztuk, hogy ha lehetséges, vendégül látjuk és megismerkedünk vele, ezt sikerült is megvalósítani.

Másik indok pedig az, hogy a Magyar Szó egyesület már évek óta azon dolgozik, hogy elfogadhatóvá tegye a helyi önkormanyzat és lakoság számára egy emléktábla vagy emlékoszlop fölállítását és a magyar temető elkerítését Vucsijákon. A prnjavori önkormányzat nem elutastó, de egy kicsit óvatos viselkedése ebben a dologban a II. világháború eseményeivel van kapcsolatban, pedig a magyarok már 1942-ben elhagyták Vucsijákot és Magyarországra költöztek. Történelmi est szervezésével, azon Dr.Makkai Béla és Topić Dario (prnjavori történész) előadásaival terveztünk hozzájárulni a történelmi tények föltárásához, a föltételezett előitéletek kiküszöboléséhez, a helyi lakoság és a magyarok jó viszonyának továbbfejlesztéséhez. Mindezt, meg vagyunk győződve, legalább részben el is értük a történelmi esttel, de biztosak vagyun abban, hogy a témát sikerült demisztifikálni, tudományos megvilágításba helyezni. Ebben a beszámolóban nem foglalkozunk a történelmi est tudományos eredményeivel, arról majd egy más alkalommal.

 

A kedves vendéggel és barátjával Zoltán épitészmérnökkel Banja Luka bejáratánál 13 óra tájban találkoztunk. A vendégekkel együtt ebédeltünk Irén és én, utánna György és Brane egyesületi tagok vették át a vendégek kisérését. Bejárták az Orbász folyó kanyonját, majd visszaérkezésük után a város központjában sétáltak egy keveset. Végül megtekintették a Kastelt, a Banja Luka-i várat, ahol vacsoráztak, megízlelték a Banja Luka-i csevápot.

 

Szombaton reggel a vendégekkel Prnjavorba utaztam. Vucsijákon a helyi történész, Topić Dario várt ránk. Megtekintettük a régi iskolaépületet és a magyar temetőt.

Este 18 órakkor kezdődött a történelmi est, a Szerb Köztársasági Nemzeti Kisebbségek Szövetségének termében, Banja Lukában “Magyar múlt Bosznia-Hercegovinában (az Árpádoktól az I. világháború végéig, de kitekintéssel napjainkig)” címmel. A termet Tamás, a Petőfi Program ösztöndíjasa és Zoran, egyesületi tag készítették elő. Dr. Makkai Béla docens előadásából megtudhattuk, hogy a magyarok már a XII. századtól kapcsolatban álltak Bosznia-Hercegovina északi részeivel. Jelentősebb letelepülésük a Monarchia idejében történt. Két “ajándékkal” is meglepett bennünket az előadó. Rábukkant a néhai vucsijáki templomocska fényképére egy bukaresti Magyar Naptárban és egy kérdőivre, amit 1917-ben töltöttek ki Vucsijákon. Ez a kérdőív sok adatot tartalmaz a vucsijáki magyar lakosokról. A II. világháború eseményeiről a vucsijáki magyar lakosokkal kapcsolatban Topić Dario-helyi történész, a Magyar Szó egyesület régi barátja és kutatótársa -adottt egy rövid áttekintést. A történelmi est végén Irén, a Szerb Köztársasági Magyaropk Egyesületének, a Magyar Szónak elnök asszonya köszönőlapot adott át Dr. Makkai Bálanak, így méltányolva és megköszönve annak a bosznia-hercegovinai magyarok történelmével kapcsolatos munkásságát. Az est koktéllal és ízes falatokkal megrakott nagy asztal mellett zárult, amit Biljana, Sena és Nevenka egyesületi tagok készítettek elő.
Nagyon sikeres és érdekes történelmi esten vehettek részt a Magyar Szó tagjai, de a jelenlévő vendégek is.
 
A harmincvalahány megjelent közt volt Márton Anita, konzul, a Szarajevoi Magyar Nagykövetségből, Szabó László

dandártábornok úr Fenyvesi György alezredes és Csoma Sándor törzszászlós kiséretében az EUFOR magyar egységéből, a Banja Luka-i Egyetemről Dr.Željko Savanović egyetemi tanár, Milijašević Brane Prnjavorból, a vucsijáki magyarok egyik leszármazottja, Maričić Radmila, az Olasz Nemzeti Kisebbség Egyesületének eknök asszonya és még sokan mások. Köszönjük a vendégeknek, hogy jelenlétükkel emelték a tötrénelmi est jelentőségét! Köszönjük Topić Darionak a II világháború eseményeiről a beszámolót!

 

Köszönjük még egyszer Dr. Makkai Béla docensnek, a történettudomány jelöltjének a hosszú, Budapest-Banja Luka út fáradságának vállalását, hogy az itteni szorványban élő magyaroknak- munkássága mellett- történelmi esttel is segítsen a nemzeti öntudat megörzésében. Jó lenne a szorványban élő magyaroknak, ha sokkal több magyar ember, mint amilyen dr. Makkai Béla, élne a világon.

 

Na poziv banjalučkog udruženja Mađar so (Magyar Szó), 25. oktobra 2019. godine je u Banju Luku stigao veoma cijenjeni i dragi gost, Dr. Bela Makai, docent na Reformatskom (protestantskom) univerzitetu Karoli Gašpar (Károli Gáspár) u Budimpešti, kandidat za Akademiju nauka Mađarske.

 

Dva su razloga bila za naš poziv: 2013. godine, prije popisa u Bosni i Hercegovini, autor ovih redaka nastojao je povećati broj onih, koji će se izjasniti kao Mađari i započeo pisati tekst o istoriji i broju stanovnika Mađara u Bosni i Hercegovini. Članak je napisan za mađarski časopis Uj doboš (Új Dobos), koji izlazi u ovoj zemlji. Samo studije Dr. Bele Makaia mogle su se koristiti sa Interneta u ove svrhe. Koristio sam puno podataka iz ovih studija i uspio sastaviti dvije tabele, istorijski pregled stanovništva Mađara u Bosni i Hercegovini, škola, broja djece i mladih koji pohađaju školu. Tako mi je Dr. Bela Makai dao inspiraciju i za tada započeto istraživanje Udruženja o Mađarima u Bosni i Hercegovini. Posebno nam je bio zanimljiv Vučijak, nekada pretežno mađarsko selo u prnjavorskoj opštini … Za sve iznešeno veoma smo zahvalni Dr.Beli Makaiu i odlučili smo, ako je to moguće, ugostiti i upoznati ga, što smo i učinili.

 

Drugi razlog je taj, što udruženje Mađar so već godinama radi na tome, da lokalnoj upravi i stanovništvu učini prihvatljivim podizanje spomen ploče ili stuba na sjećanje na nekadašnje mađarske stanovnike i ograđivanje mađarskog groblja na Vučijaku. Lokalna samouprava

nije odbacila našu inicijativu, već je malo opreznog stava prema ovim stvarima zbog događanja vezano za Drugi svjetski rat, iako su Mađari napustili Vučijak 1942. i preselili se u Mađarsku. Organizacijom večeri istorije, predavanjima Dr. Bele Makaia i Daria Topića (istoričar iz Prnjavora), planirali smo doprinijeti istraživanju istorijskih činjenica, uklanjanju hipotetičnih predrasuda i daljnjem razvoju dobrih odnosa lokalnog stanovništva i Mađara. Uvjereni smo, da smo sve to, barem dijelom, postigli na večeri istorije, ali sigurni smo, da je tema demistificirana i da smo ovoj temi obezbijedili naučni pristup. U ovom izvještaju nećemo se baviti sa naučnim dostignućima večeri istorije, o tome ćemo jednom drugom prilikom.

 

Našeg dragog gosta i njegovog prijatelja Zoltana, građevinskog inženjera, dočekali smo oko 13 sati na ulazu u Banjaluku. Nakon zajedničkog ručka gostiju i nas, Irene i mene, članovi Udruženja, Đerđ (György) i Brane su preuzeli pratnju gostiju. Obišli su kanjon Vrbasa, a nakon povratka malo su prošetali centrom grada. Na kraju su posjetili Kaštel, banjalučku tvrđavu, gdje su i večerali, probajući ukus banjalučkih čevapa.

 

U subotu ujutro otputovao sam sa gostima u Prnjavor. Na Vučjaku nas je čekao lokalni istoričar Dario Topić. Pogledali smo staru školsku zgradu i mađarsko groblje.

 

Naveče u 18 sati je počelo veče istorije u sali Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u Banjaluci, pod nazivom “Mađarska prošlost u Bosni i Hercegovini (od Arpadovića do kraja Prvog svjetskog rata, osvrtom do današnjih dana)”. Salu su pripremili stipendista Petefi (Petőfi) programa Tamaš (Tamás) i član Udruženja, Zoran.

 

Iz izlaganja docenta Dr. Bele Makaia saznali smo, da su Mađari imali veze sa sjevernim dijelovima Bosne i Hercegovine još od 12. vijeka. Njihovo veće naseljavanje dogodilo se za vrijeme Monarhije. Predavač nas je iznenadio i sa dva “poklona”. Pronašao je fotografiju nekadašnje crkve na Vučijaku u Mađarskom kalendaru, koji je izdan u Bukureštu i upitnik ispunjen 1917.godine u Vučijaku. Ovaj upitnik sadrži puno podataka o mađarskim stanovnicima Vučijaka. Topić Dario, lokalni istoričar, dugogodišnji prijatelj i saradnik u istraživanjima Mađar soa, dao je kratak pregled događaja u Drugom svjetskom ratu vezano za stanovnike Vučijaka. Na kraju istorijske večeri, Irena, predsjednica Udruženja Mađara Republike Srpske “Magyar Szó”, uručila je zahvalnicu Dr. Beli Makaiu. Na taj način željeli smo pokazati, koliko cijenimo njegov rad, ujedno zahvaljujući na svemu, što je uradio u vezi Mađara u Bosni i Hercegovini. Veče se završilo koktelom sa bogatom zakuskom, koju su servirale na jednom velikom stolu članice Udruženja, Biljana, Sena i Nevenka. 

Članovi Mađar soa, kao i prisutni gosti imali su vrlo uspješno i zanimljivo veče istorije. Među tridesetak prisutnih bili su Anita Marton (Márton Anita), konzulica iz Mađarske ambasade u Sarajevu, brigadni general Laslo Sabo (Szabó László) iz mađarskog kontingenta EUFOR-a u pratnji potpukovnika Đerđa Fenjvesia (Fenyvesi György) i štabnog zastavnika Šandora Čome (Csoma Sándor), Dr.Željko Savanović, profesor Univerziteta u Banjaluci, Marčić Radmila, predsjednica Udruženja talijanske nacionalne manjine, Milijašević Brane, jedan od potomaka vučijačkih Mađara iz Prnjavora i mnogi drugi. Hvala gostima što su svojim prisustvom podigli značaj istorijske večeri! Zahvaljuljemo Topić Dariu na izvještaju o događajima iz Drugog svjetskog rata!

 

Još jednom zahvaljujemo Dr. Beli Makaiu, docentu, kandidatu istorijskih nauka, što je prihvatio napore dugog puta Budimpešta – Banja Luka, kako bi -pored svog naučnog rada- dodatno doprinio sa istorijskom večeri Mađarima koji žive ovdje da sačuvaju nacionalnu svijest. Bilo bi dobro za Mađare, koji žive u dijaspori, kad bi bilo mnogo više Mađara u svijetu, kao što je Dr. Bela Makai.